हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम
  • Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai, India.
  • +91-22-24129320-22
  • +91-22-24168578