हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम
  • Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai, India.
  • +91-22-4129320-22, 4129224
  • +91-22-4168578