हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम
मागणी संबंधी कोणताही प्रश्न असल्यास पुढील व्यक्तीशी संपर्क साधा.
 • शोमु पाल
  व्यवस्थापक
  दूरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय) 24147419 भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक :9869484908
 • नितिन कांबळे
  सहायक विक्री अधिकारी
  भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक : 98922700528
 • प्रितेश पाटील
  विक्री अधिकारी
  भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक : 9967862923