हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम
×

कोरोना कोविड 19 आजारावर मात करण्याकरिता दान करू इच्छिणाऱ्यांकरिता हाफकीन महामंडळातील संपर्क अधिकाऱ्यांची नावे

व्यवस्थापक
दूरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय) 24147419 भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक :9869484908